More images
Renderboys ondersteunde Reineke Antvelink tijdens haar ontwerp proces van de beursstand voor 'Leger Des Heils'. Op basis van schetsen maakte Renderboys het 3dmodel en visualisaties.
Reineke Antvelink